Itchy medication

1 lít nước thì cho khoảng:

  • 5-6 nhánh lá cà ri
  • 1 tép sả
  • 5-6 lá lốt
  • 1 nắm lá tía tô
  • 4-5 rau cần dầy lá
  • 2-3 lá chanh
  • 1 chút muối

đem tất cả xay nhuyễn rồi lượt lấy nước bỏ xác.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.